Super Junior – Sorry Sorry

March 10, 2009 cheriepink

Super Junior – Sorry Sorry
นักประพันธ์ : ยูยองจิน (유영진)

[อึนฮยอก ดงเฮ]
dance dance dance dance
(shake it up baby) oh (shake it up baby) oh
(shake it up baby) oh (shake it up baby) oh
(oh) oh (oh) oh (oh) oh (oh) oh (oh) oh (oh) oh

[อึนฮยอก]
Sorry Sorry Sorry Sorry
내가 내가 내가 먼저
แนกา แนกา แนกา มอนชอ
ฉัน ฉัน ฉัน ก่อนเธอ
네게 네게 네게 빠져
เนเก เนเก เนเก ปาจยอ
เธอ เธอ เธอ หลงเธอ
빠져 빠져 버려 baby
ปาจยอ ปาจยอ บอรยอ เบบี้
หลง หลง หลงเธอไปเสียแล้ว

[ดงเฮ]
Sorry Sorry Sorry Sorry
(Shawty Shawty Shawty Shawty)
눈이 부셔 부셔 부셔
นุนนี บุชอ บุชอ บุชอ
ตาพร่ามัว
숨이 막혀 막혀 막혀
ชุมี มัคคอ มัคคอ มัคคอ
หายใจไม่ออก
내가 미쳐 미쳐 baby
เนกา มิชยอ มิชยอ มิชอย เบบี้
ฉันกำลังจะบ้า ที่รัก 

[ซีวอน]
바라보는 눈빛 속에 눈빛 속에
พาราโบนึน นุนบิด ซกเก นุนบิด ซกเก
ในสายตาที่จ้องมองมา
나는 마치 나는 마치 뭐에 홀린 놈
นานึน มีชี นานึน มีชี มวอเอ ฮลริน นม
ฉัน ผู้ชายที่ถูกทำให้ลุ่มหลง
[อึนฮยอค?]
(이젠 벗어나지도 못해)
(อีเจน พอดซอนาจีโด มดแท
(แม้แต่จะหนีก็หนีไม่ได้)

[ฮันคยอง]
걸어오는 너의 모습 너의 모습
คอรอ โอนึน นอเอ โมซึบ นอเอ โมซึบ
ภาพเธอที่ย่างกรายเข้ามา
너는 마치 내 심장을 밟고 왔나봐
นอนึน มาชี แน ชิมจังงึล พับโก วันนาบวา
ราวกับเธอกำลังเหยียบย่างเข้ามาในหัวใจฉัน
[อึนฮยอค?]
(이젠 벗어나지도 못해)
(อีเจน พอดซอนาจีโด มดแท)
(แม้แต่จะหนีก็หนีไม่ได้)

[รยออุค]
어딜가나 당당하게 웃는 너는 매력적
ออดิล คานา ทังดังฮาเก อุนนึน นอนึน แมรยอกจอก
เสนห์ของเธอคือรอยยิ้มที่โปรยไปทุกแห่ง
[ซองมิน]
착한 여자 일색이란 생각들은 보편적
ชักคัน ยอจา อิลแซกีรัน แซงกัก ดือรึน โพพยอนจอก
ใครๆก็เห็นด้วยว่าช่างเป็นสีสันของผู้หญิงแสนดี
[รยออุค]
도도하게 거침 없게 정말 너는 환상적
โทโดฮาเก คอชี มอบเก ชองมัล นอนึน ฮวันซังจอก
คิดแบบไม่ไว้หน้าใคร เธอนั้นเป็นดั่งภาพมายา
[ซองมิน]
돌이킬 수 없을만큼 네게 빠져 버렸어
โทรีคิล ซู ออบซึลมันคึม เนเก ปาจยอ พอรยอดซอ
ฉันหลงเธอจนถอนตัวไม่ขึ้น

[อึนฮยอก]
Sorry Sorry Sorry Sorry
내가 내가 내가 먼저
แนกา แนกา แนกา มอนชอ
ฉัน ฉัน ฉัน ก่อนเธอ
네게 네게 네게 빠져
เนเก เนเก เนเก ปาจยอ
เธอ เธอ เธอ หลงเธอ
빠져 빠져 버려 baby
ปาจยอ ปาจยอ บอรยอ เบบี้
หลง หลง หลงเธอไปเสียแล้ว

[ดงเฮ]
Sorry Sorry Sorry Sorry
(Shawty Shawty Shawty Shawty)
눈이 부셔 부셔 부셔
นุนนี บุชอ บุชอ บุชอ
ตาพร่ามัว
숨이 막혀 막혀 막혀
ชุมี มัคคอ มัคคอ มัคคอ
หายใจไม่ออก
내가 미쳐 미쳐 baby
เนกา มิชยอ มิชยอ มิชอย เบบี้
ฉันกำลังจะบ้า ที่รัก 

[ALL]
DanDan DanDaDa Da DaRanDan
DanDan DanDaDa Da Da

[อึนฮยอค?]
(네게 반해버렸어 baby)
(เนเก พันแฮ พอรยอดซอ baby)
(ฉันหลงรักเธอเสียแล้ว ที่รัก)

[ALL]
DanDan DanDaDa Da DaRanDan
DanDan DanDaDa Da Da RaPaPaRa

[ดงเฮ]
(come on!)
Hey girl gir gir gir gir gir girl i
눈만 뜨면 니 생각
นุน มัน ตือ มยอน นีแซง กัก
ลืมตาตื่นก็คิดถึงเธอ
(Hey girl) 자나깨나 사실 너 하나 밖에 안보여
(Hey girl) ชานาแกนา ซาชิล นอ ฮานา บักเก อันโบยอ
(Hey girl)ไม่ว่าหลับหรือตื่น ก็เห็นแต่เธอ

[คังอิน]
니 맘에 내가 (말해봐)
นี มาเม แนกา (มัล แฮ บวา)
ฉัน ในหัวใจของเธอ (ลองพูดดูสิ)
자리 잡았는지 (말해줘)
ชารี จาบันนึนจี (มัล แฮ ชวอ)
อยู่ในใจของเธอไหม (บอกฉันหน่อยเถอะ)
내게 말해줘
เนเก มัลแฮชวอ
บอกฉันที

[ดงเฮ]
(나는 바보 바보 바보)
(นานึน พาโบ พาโบ พาโบ)
(ฉันมันบ้า บ้า บ้า)

[รยออุค]
주변 사람들은 말해 내가 너무 적극적
ชูบยอน ซารัม ดือรึน มัลแฮ แนกา นอมู ชอกกึกจอก
ใครๆต่างบอกฉัน ว่าฉันเป็นคนดีเหลือเกิน
[ซองมิน]
이 세상에 그런 사람 어디 한둘이냐고
อี เซซังเง คือรอน ซารัม ออดี ฮันดูรี นยาโก
คนแบบนั้นในโลกนี้ มีแค่คนสองคน? อย่างนั้นเหรอ

[รยออุค]
그걸몰라, 그녈몰라 시기하며 하는 말
คือกอล มลรา คือนยอล มลรา ชีกี ฮามยอน ฮานึน มัล
เรื่องแค่นี้ไม่รู้เหรอ? เธอบอกว่าเธอไม่รู้ คำพูดเพราะความอิจฉา
[ซองมิน]
내가 부럽다면 그건 그대들이 지는 거
แนกา พูรอบ ตามยอน คือกอน คือแด ดือรี ชีนึน กอ
ที่พูดแบบนั้น เพราะว่าอิจฉาฉัน เพราะสู้ฉันไม่ได้
[รยออุค]
(But I want you, But I want you)

[อึนฮยอก]
Sorry Sorry Sorry Sorry
내가 내가 내가 먼저
แนกา แนกา แนกา มอนชอ
ฉัน ฉัน ฉัน ก่อนเธอ
네게 네게 네게 빠져
เนเก เนเก เนเก ปาจยอ
เธอ เธอ เธอ หลงเธอ
빠져 빠져 버려 baby
ปาจยอ ปาจยอ บอรยอ เบบี้
หลง หลง หลงเธอไปเสียแล้ว

[ดงเฮ]
Sorry Sorry Sorry Sorry
(Shawty Shawty Shawty Shawty)
눈이 부셔 부셔 부셔
นุนนี บุชอ บุชอ บุชอ
ตาพร่ามัว
숨이 막혀 막혀 막혀
ชุมี มัคคอ มัคคอ มัคคอ
หายใจไม่ออก
내가 미쳐 미쳐 baby
เนกา มิชยอ มิชยอ มิชอย เบบี้
ฉันกำลังจะบ้า ที่รัก 

[ALL]
DanDan DanDaDa Da DaRanDan
DanDan DanDaDa Da Da

[อึนฮยอก?]
(네게 반해버렸어 baby)
(เนเก บันแฮบอรยอคซอ เบบี้)
(ฉันหลงรักเธอเสียแล้ว ที่รัก)

[ALL]
DanDan DanDaDa Da DaRanDan
DanDan DanDaDa Da Da RaPaPaRa

[อึนฮยอก ดงเฮ]
Let’s dance dance dance dance
Let’s dance (oh) dance (oh) dance (oh) dance
Let’s dance (shake it up baby) dance (shake it up baby)
dance (shake it up baby) dance (shake it up baby)
oh (shake it up baby) oh (shake it up)
oh (oh) oh (oh) oh (oh) oh (oh)

[เยซอง]
Hey 이제 그만 내게 와줄래 정말 미칠 것만 같아 yeah
Hey อีเจ คือมัน แนเก วาจุลแร ชองมัล มีชิล กอนมัน คัดทา yeah
ขนาดนี้แล้ว จะมาหาฉันได้หรือยัง ฉันกำลังจะบ้าอยู่แล้ว yeah

[คยูฮยอน]
난 너만 사랑하고 싶어 절대 다시 한눈 팔 생각 없어 hey hey hey
นัน นอมัน ซารังฮาโก ชิบพอ ชอลแด ทาชี ฮันนุน พัล แซงกัก กอบซอ hey hey hey
ฉันอยากจะรักแต่เธอเท่านั้นไม่คิดจะมองใครอีกแล้ว  hey hey hey

[อึนฮยอค]
애인이라기보다 친구같은 내가 되고 싶어
แออีนีรากี โบดา ชินกู กัดทึน แนกา ดเวโก ชิบพอ
ฉันอยากจะเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าคนรัก
[คิบอม?]
너의 모든 고민 슬픔 함께 간직하고파
นอเอ โมดึน โคมิน ซึลพึม ฮัมเก คันจิก คาโกพา
อยากแบกรับ ทั้งความทุกข์ ความเศร้าของเธอ

[อึนฮยอค]
다시 없을 만큼 만큼 너를 너무 사랑해
ทาชี ออบซึล มันคึม นอรึล นอมู ซารังแฮ
รักเธอมาก ราวกกับจะไม่สามารถรักใครได้อีก
[คิบอม?]
내가 바란 사람 니가 바로 그
แนกา พารัน ซารัม นีกา พาโร คือ
คนที่ฉันเฝ้าฝันถือ คือเธอเท่านั้น
that that that girl

[อึนฮยอก]
Sorry Sorry Sorry Sorry
내가 내가 내가 먼저
แนกา แนกา แนกา มอนชอ
ฉัน ฉัน ฉัน ก่อนเธอ
네게 네게 네게 빠져
เนเก เนเก เนเก ปาจยอ
เธอ เธอ เธอ หลงเธอ
빠져 빠져 버려 baby
ปาจยอ ปาจยอ บอรยอ เบบี้
หลง หลง หลงเธอไปเสียแล้ว

[ดงเฮ]
Sorry Sorry Sorry Sorry
(Shawty Shawty Shawty Shawty)
눈이 부셔 부셔 부셔
นุนนี บุชอ บุชอ บุชอ
ตาพร่ามัว
숨이 막혀 막혀 막혀
ชุมี มัคคอ มัคคอ มัคคอ
หายใจไม่ออก
내가 미쳐 미쳐 baby
เนกา มิชยอ มิชยอ มิชอย เบบี้
ฉันกำลังจะบ้า ที่รัก 

[อึนฮยอค ดงเฮ]
(hey shawty)
Let’s dance dance dance dance
(come on!) oh oh
(shake it up baby) oh (shake it up baby) oh
(shake it up baby) oh (shake it up baby) oh
(oh) oh (oh) oh (oh) oh (oh) oh (oh) oh (oh) oh
(shawty) ha ha ha!

 —————————
Text by yume@kr2jp
คำร้องภาษาไทย ELFin@ loveusj.com
แปลโดย didy@ loveusj.com
กรุณานำออกพร้อมเครดิตทั้งหมด

ช่วงนี้ไม่ต้องถามเนาะ ว่าเชอรี่บ้าอะไรอยู่ 55+

ดูจากเอนไทน์ก็น่าจะรู้

Advertisements

Entry Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to comments via RSS Feed

Pages

Categories

Calendar

March 2009
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Most Recent Posts

 
%d bloggers like this: