TTL (Time to Love)

May 16, 2010 cheriepink

เนื้อเพลงพร้อมคำแปล TTL (Time to Love)
Song : TTL (Time to Love)
Artist : T-ARA &
Supernova
Album : TTL (Time to Love)
ประเมินเพลง
คะแนนเนื้อเพลง : 7.5/10
คะแนนความไพเราะ : 8/10
คะแนนจังหวะดนตรี : 8.3/10
เพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนของเพื่อนๆดูนะครับ

เนื้อเพลง
Can’t stop we won’t stop
อย่าหยุดพวกเราเพราะหยุดมันไม่ได้
แล้ว

Can’t stop we won’t stop
อย่าหยุดพวกเราเพราะหยุดมันไม่ได้
แล้ว

Yeah! You know we don’t stop
เย้!
เธอก็รู้ว่าพวกเราไม่สามารถหยุดได้

I just want you back
ฉันต้องการให้เธอกลับมาหา

**좋은사람 너는 내게 첫사랑
โช อึน ซา รัม นอ นึน แน เก จอซ ซา รัง
คนดี เธอเป็นรักแรกของฉัน
(Good person, you’re my first love)

사랑을 가르쳐 준 사람
ซา รัง งึล คา รือ จยอ จุน ซา รัม
คนที่สอนให้ฉันรู้จักความรัก
(The person who taught me love)

Never Forget You
ไม่มีวันที่จะลืมเธอได้

I Remember You
ฉันจะจดจำแต่เธอ

기억해 너 하나만
คี ออก แฮ นอ ฮา นา มัน
ฉันจดจำได้แต่เธอเท่านั่น
(I only remember you)

혹시나 너를 볼까 니가 사준 옷을 입고
ฮก ชี นา นอ รึล บล กา นี กา ซา จุน อซ ซึล อิบ โก
บางทีฉันอาจจะได้เจอเธอ
ฉันจึงใส่เสื้อผ้าที่เธอเคยซื้อให้ฉัน

(Uh .. maybe I’II see you, so I can wear the clothes you’d bought
for me)

니가 좋아하던 짧은머리를 하고
นี กา จง อา ฮา ดอน จับ บึน มอ รี รึล ฮา โก
ตัดผมตัวเองให้สั้นลง
เหมือนแบบที่เธอชอบไง

(Cut my hair short, the way you liked it)

너와 함께 걷던 그 길을 지나가기 위해서
นอ วา ฮัม เก คอด ดอน คือ กิล รึล จี นา กา กี ฮวี แฮ ซอ
เดินบนถนนสายที่ฉันเคยเดินกับเธอ
(To walk the road I once walked with you)

굳이 먼길을 돌았어 혹시 니가 있을까봐
กีด จี มอน กิล รึล ดล อัซ ซอ ฮก ชี นี กา อิซ ซึล กา บวา
ฉันเดินไปตามทางที่แสนไกล
จึงคิดว่าบางทีเธออาจจะอยู่ที่นั่น

(I walk the long way thinking maybe you’ll be there)

전화번호도 아직 그대로
จอน ฮวา บอน โฮ โด อา จิก คือ แด โร
ฉันยังเก็บเบอร์โทรอันเดิมไว้
(I keep my old phone number)

혹시 나를 찾아올까봐 집도 그대로
ฮก ชี นา รึล จัซ ชา อล กา บวา ชิบ โด คือ แด โร
บางทีเธออาจจะตามหาตัวฉันอีก
แม้แต่บ้านฉันก็เช่นกัน

(Maybe you’ll try to find me, my house is still the same)

내 미니홈피속에 너와 듣던 노래뿐
แน มี นี ฮม พี ชก เก นอ บวา ดึด ดอน โน แร พุน
ในบ้านหลังเล็ก
เพลงที่เราเคยฟังด้วยกัน

(In a mini-hompy, the songs we used to listen together)

혹시 니가 볼까봐 다시 돌아올까봐
ฮก ชี นี กา บล กา บวา ทา ชี ดล ลา อล กา บวา
บางทีเธออาจจะมองเห็นฉัน
บางทีเธออาจจะกลับมา

(Maybe you’ll see me, maybe you’ll come back)

우리는 아직 잊지 못했는데
อู รี นึน อา จิก อิซ จี มซ แฮซ นึน เด
พวกเรายังไม่ได้ลืมกันและกันใช่ไหม
(We didn’t forget each other yet)

우리는 아직 서로 원하는데
อู รี นึน อา จิก ชอ โร วอน ฮา นึน เด
พวกเรายังต้องการกันและกันหรือเปล่า
(We still want each other)

우린 아직 사랑하는데
อู ริน อา จิก ซา รัง ฮา นึน เด
พวกเรายังคงรักกันอยู่
(We are still living…)

엇갈려 사실은 보고 싶은데
ออซ กัล รยอ ชา ชิล รึน โบ โก ชิพ พึน เด
แยกกันไปคนละทาง ที่จริงแล้ว
ฉันอยากเจอเธอ

(going separate ways, Actually I want to see you)

미치도록 너를 보고싶은데
มี จี โด รก นอ รึล โบ โก ชิพ พึน เด
ฉันคิดถึงเธอแทบคลั่ง
(I miss you like crazy)

한없이 널 기다려 결국 너를 기다려
ฮัน ออบ ซอ นอล กี ดา รยอ กยอล กุก นอ รึล คี ดา รยอ
ฉันจะรอเธอตลอดไป จนถึงวันสุดท้าย
ฉันจะเฝ้าคอยเธอ

(I’ll wait for you forever In the end, I wait for you)

혹시하고 멈춰서 제자리를 맴도네
ฮก ชี ฮา โก ออม จวอ ซอ เช จา รี รึล แอม โด เน
ฉันหยุดด้วยความสงสัย
ฉันได้แต่เดินในวงกลมที่ไม่มีที่สิ้นสุด

(I stop to wonder I’m going around in circles)

**좋은사람 너는 내게 첫사랑
โช อึน ซา รัม นอ นึน แน เก จอซ ซา รัง
คนดี เธอเป็นรักแรกของฉัน
(Good person, you’re my first love)

사랑을 가르쳐 준 사람
ซา รัง งึล คา รือ จยอ จุน ซา รัม
คนที่สอนให้ฉันรู้จักความรัก
(The person who taught me love)

Never Forget You
ไม่มีวันที่จะลืมเธอได้

I Remember You
ฉันจะจดจำแต่เธอ

기억해 너 하나만
คี ออก แฮ นอ ฮา นา มัน
ฉันจดจำได้แต่เธอเท่านั่น
(I only remember You)

Yo 혹시나 너를 볼까봐
Yo ฮก ชี นา นอ รึล บล กา บวา
โย่ บางทีฉันอาจจะเจอเธอ
(Yo, maybe I will see you)

보게되면 흔들릴까봐
โบ เก เดว มยอน ฮน ดึล ริล กา บวา
บางทีใจของเธออาจสั่นอยู่ที่ถนนเส้น
นั่น

(maybe your heart will shake at that road)

내맘이 약해질까봐
แน มัม มี ยัก แฮ ชิล กา บวา
กังวลว่าใจของฉันจะอ่อนแอลง
(worrying that my heart will become weak)

말라비튼 날 보일까봐
มัล รา บี ทึน นัล โบ อิล กา บวา
กังวลว่าเธอจะเห็นร่างที่ผอมแห้งของ
ฉัน

(worrying that you’ll see my bone-skinny state)

너와 함께 걷던 그 길을 피하기 위해서 굳이
นอ วา ฮัม เก กอท ดอน คือ กิล รึล พี ฮา กี วี แฮ ซอ กึด จี
ฉันหลีกเลี่ยงถนนเส้นนั้นที่เคยเดิน
กับเธอ

(I avoid the road I walked you)

먼길을 돌았어 혹시 니가 있을까봐
มอน กิล รึล ดล อัซ ซอ ฮก ชี นี กา อิซ ซึล กา บวา
ฉันเดินไปตามทางที่แสนไกล
จึงคิดว่าบางทีเธออาจจะอยู่ที่นั่น
(I walked the long way, thinking you’ll be there)

전화번호도 이미 바꿨어
จอน ฮวา บอน โฮ โด อี มี บา กวาซ ซอ
ฉันเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปซ่ะแล้ว
(I changed my phone number already)

혹시 니 생각이 날까 집도 옮겼어
ฮก ชี นี แซง กัก กี นัล กา ชิบ โด อล กยอซ ซอ
ฉันย้ายบ้าน
ฉันคิดว่าฉันกำลังคิดถึงเธออยู่

(I moved houses, thinking I’ll think of you)

하지만 입에선 아직 못한 말이새
ฮา จี มัน อิบ เบ ชอน อา จิก มซ ฮัน มัล รี แซ
แต่ไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาจากปากของ
ฉัน

(but still… unspeakable words leak from my mouth)

혹시 너를 볼까봐 다시 돌아 올까봐
ฮก ชี นอ รึล บล กา บวา ทา ชี ดล รา อล กา บวา
บางทีเธออาจจะมองเห็นฉัน
บางทีเธออาจจะกลับมา
(maybe l’ll see you maybe you’ll come back)

우리는 아직 잊지 못했는데
อู รี นึน อา จิก อิจ จี มซ แฮซ นึน เด
พวกเรายังไม่ได้ลืมกันและกันใช่ไหม
(We didn’t forget each other yet)

우리는 아직 서로 원하는데
อู รี นึน อา จิก ซอ โร วอน ฮา นึน เด
พวกเรายังต้องการกันและกันหรือเปล่า
(We still want each other)

우린 아직 사랑하는데
อู ริน อา จิก ซา รัง ฮา นึน เด
พวกเรายังคงรักกันอยู่
(We are still living…)

엇갈려 사실은 보고 싶은데
ออซ กัล รยอ ซา ชิล รึน โพ โก ชิพ พึน เด
แยกกันไปคนละทาง ที่จริงแล้ว
ฉันอยากเจอเธอ
(going separate ways, Actually I want to see you)

미치도록 너를 보고싶은데
มี จี โด รก นอ รึล โพ โก ชิพ พึน เด
ฉันคิดถึงเธอแทบคลั่ง
(I miss you like crazy)

한없이 널 기다려 결국 너를 기다려
ฮัน ออบ ซอ นอล คี ดา รยอ กยอล กุก นอ รึล คี ดา รยอ
ฉันจะรอเธอตลอดไป จนถึงวันสุดท้าย
ฉันจะเฝ้าคอยเธอ
(I’ll wait for you forever In the end, I wait for you)

혹시하고 멈춰서 제자리를 맴도네
ฮก ชี ฮา โก ออม จวี ซอ เจ จา รี รึล แอม โด เน
ฉันหยุดด้วยความสงสัย
ฉันได้แต่เดินในวงกลมที่ไม่มีที่สิ้นสุด
(I stop to wonder I’m going around in circles)

**좋은사람 너는 내게 첫사랑
โช อึน ซา รัม นอ นึน แน เก จอซ ซา รัง
คนดี เธอเป็นรักแรกของฉัน
(Good person, you’re my first love)

사랑을 가르쳐 준 사람
ซา รัง งึล คา รือ จยอ จุน ซา รัม
คนที่สอนให้ฉันรู้จักความรัก
(The person who taught me love)

Never Forget You
ไม่มีวันที่จะลืมเธอได้

I Remember You
ฉันจะจดจำแต่เธอ

기억해 너 하나만
คี ออก แฮ นอ ฮา นา มัน
ฉันจดจำได้แต่เธอเท่านั่น
(I only remember You)

Ah Ah Ah….
다시 시작해 말하고 싶지만
ทา ชี ชี จัก เค มัล ฮา โก ชิพ จี มัน
เรามาเริ่มกันใหม่อีกครั้ง
ฉันอยากจะบอกกับเธอว่า

(Let’s start again I want to say to you)

들리지도 또 보이지 않는 너를 찾고있어
ดึล รี จี โด โต โพ อี ชี อัน นึน นอ รึล จัซ โก อิซ ซอ
ฉันไม่สามารถทนเจอเธอหรือได้ยินเพียง
เสียงของเธอ แต่ฉันก้ยังรอเธออยู่

(I can’t see you nor hear you but l’m still holding on to you)

쏟아지는 장대비를 맞은채
ซด อา จี นึน จัง แด บี รึล มัซ ซึน แจ
เปียกโชกไปด้วยหยาดฝนที่กระหน่ำลงมา
(Getting soaked by the pouring rain)

우리 처음 만난 그곳으로 가는데
อู รี จอ อึม มัน นัน คือ คซ อือ โร คา นึน เด
ฉันไปที่เราสองเจอกันครั้งแรก
(I go to the place where we first met)

자신이 너무나도 한심해 당신의
จา ชิน นี นอ มู นา โด ฮัน ชิม แฮ ทัง ชิน นี
ฉันรู้สึกน่าสมเพช
(I feel so pathetic)

따스했던 자리 아직 가슴에
ดา ซือ แฮซ ดอน จา รี อา จิก คา ซึม เม
สถานที่ยังอบอุ่นอยู่ในหัวใจของฉัน
(the warm place is still there in my heart)

넌 더 견딜 수 있니
นอน ดอ กยอน ดิล ซู อิซ นี
เธอยังอดทนได้อีกหรือ
(Can you endure anymore?)

그럼 나도 조금더 견딜테니
คือ รอม นา โด โจ กึม ดอ กยอน ดิล เท นี
งั้นฉันจะทนอีกหน่อย
(…then l’ll endure a little more)

하지만 힘이 좀 들꺼야
ฮา จี มัน ฮิม มี จม ดึล กอ ยา
แต่มันใช้ต้องความพยายามถึงที่สุด
(but it takes more effort)

너무 사랑했잖아
นอ มู ซา รัง แฮซ จัน นา
เพราะฉันรักเธอมากมายเหลือเกิน
(I love you too much)

참으려 애를 써봤어도 어쩔수가 없어
จัม มือ รยอ แอ รึล ซอ บวาซ ซอ โด ออ จิล ซู กา ออบ ซอ
ฉันพยายามอย่างถึงที่สุด
แต่มันไม่อาจเป็นไปได้

(I tried my best but it’s impossible)

**혹시라도 우연히 널 볼까봐
ฮก ชี รา โด อู ยอน ฮี นอล บล กา บวา
บางทีฉันอาจจะเจอเธอโดยบังเอิญ
(maybe I’ll see you by coincidence)

그대가 내 모습 볼까봐
คือ แด กา แน โม ซึม บล กา บวา
บางทีเธออาจจะเจอฉัน
(maybe you’ll see me)

거울을 보며 눈물을 감춰
คอ อล อึล โบ มยอน นุน มุล รึล คัม จวอ
ฉันเช็ดคราบน้ำตา
มองดูตัวเองที่กระจก

(I wipe my tears, looking at myself in the mirror)

혹시나 너 올까봐 (혹시나 그대 내게 올까봐)
ฮก ชี นา นอ อึล กา บวา ( ฮก ชี นา คือ แด แน เก อล กา บวา )
บางทีเธออาจจะกลับมา
(maybe you’ll come back)

**좋은사람 너는 내게 첫사랑
โช อึน ซา รัม นอ นึน แน เก จอซ ซา รัง
คนดี เธอเป็นรักแรกของฉัน
(Good person, you’re my first love)

사랑을 가르쳐 준 사람
ซา รัง งึล คา รือ จยอ จุน ซา รัม
คนที่สอนให้ฉันรู้จักความรัก
(The person who taught me love)

Never Forget You
ไม่มีวันที่จะลืมเธอได้

I Remember You
ฉันจะจดจำแต่เธอ

기억해 너 하나만
คี ออก แฮ นอ ฮา นา มัน
ฉันจดจำได้แต่เธอเท่านั่น
(I only remember You)

[นา อา จิก คี ออก แฮ นอ ฮา นา มัน]

แปลโดย Sora’s Power by http://deksearch.com

Advertisements

Entry Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to comments via RSS Feed

Pages

Categories

Calendar

May 2010
M T W T F S S
« Apr   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Most Recent Posts

 
%d bloggers like this: